top of page
02_27_SOCR_GDPR_vlda.jpg

Vyplnění osobních údajů pacienta

 

Osobní údaje našich  pacientů jsou získávány především na základě anamnestického dotazníku, který vyplníte před provedením dentální hygieny. Veškerá data jsou zapracována a uchována po dobu nezbytně nutnou dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Z jakého právního důvodu jsou data zpracována?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na *DH vztahuje, a která je stanovena především v § 53 odstavec 2 zákona o zdravotních službách. V případě titulu, e-mailu, telefonního čísla a zdravotní pojišťovny pacienta jsou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmů DH na komunikaci s Vámi jakožto s pacientem, pro následné fakturační údaje a na případném financování příslušného zákroku ze strany zdravotní pojišťovny. Osobní údaje, které vypovídají o Vašem zdravotním stavu, jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely poskytování zdravotní péče či léčby.

 

Kdo se k datům dostane?

 

Zpracovatelem veškerých Vašich osobních údajů je fyzická osoba (dále jen zaměstnanec), která

veškeré Vaše osobní údaje zpracovává elektronicky, prostřednictvím speciálního softwaru (programu). A to i pro příslušnou dentální hygienistku. S těmito údaji dále pracuje pouze IT společnost a mzdová účetní, která má s touto osobou uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. V dodatku jsou dále zpracovány vzájemná práva a povinnosti podle GDPR, způsob a účel zpracování osobních údajů včetně technických zabezpečení osobních údajů, povinnosti vůči subjektům údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

*DH - dentální hygienistka/ta

bottom of page